همکاری پزشکان و مراکز پزشکی با شرکت فرهنگ برتر

از کلیه مراکزپزشکی و دندانپزشکی و مطب های خصوصی که تمایل دارند به خانواده فرهنگ برتر بپوندند , در تمام شهر ها دعوت به عمل می آید .

جهت ثبت نام لطفا فرم ذیل را تکمیل نمایید – تا در اسرع وقت همکاران مربوطه پس از بررسی و تایید استانداردهای لازم جهت عقد قرارداد همکاری با شما تماس حاصل نمایند .

لازم به ذکر است این فرم به صورت محرمانه جهت پیگیری فقط در اختیار مدیریت شرکت قرار میگیرد .